Car parts

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget fokuseres det på skriftlige ferdigheter.

Sluttprodukt: en kort tekst og en tegning av bilens drivlinje med engelske ord/begreper.

By OSX (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ressurser

Oppgaveformulering

Du har fått en tegning av bilens drivlinje av programfaglæreren din. Der står navnet på de ulike delene på norsk. Din oppgave er å finne det engelske ordet/ begrepet for hver del, og forklare kort om denne delens virkemåte på engelsk. Skriv en kort tekst. Legg tegningen ved teksten, nå med engelske ord/begreper.

Videre arbeid

Lag en liste med de nye ordene du har lært. Lag et Quizletsett med disse ordene og jobb med å lære deg dem. Du kan også dele settet med andre i klassen din, samt jobbe i Quizlet med ordene de andre har brukt.

Engelsklæreren vurderer teksten. Engelsklærer vurderer i samarbeidmed programfaglærer om det du har forklart stemmer.