Fire hjørner med lyrikk

Beskrivelse: 
  • Lyrikk og illustrasjoner, tverrfaglig undervisningsopplegg i norsk og design og håndverk.
  • Lærer henger opp fire dikt, ett i hvert hjørne. Elevene går rundt i rommet og må lese alle diktene før de kan velge det diktet de liker best.
  • Når alle elevene har valgt dikt, forteller de som står i samme hjørne hverandre hvorfor de har valgt det diktet. Etterpå forteller hver gruppe resten av elevene hvorfor de valgte det diktet.
  • Elevene kan ombestemme seg, gå fra ett dikt til et annet, og læreren kan omdirigere elever fra ett hjørne med for mange elever til et hjørne der det er få eller ingen elever.
  • Elevene skal foreta en enkel diktanalyse. Etterpå skal gruppene enten lage dikt, sang, tegneserie eller rollespill inspirert av diktet de valgte. Det er også rom for å presentere en tolkning av diktet med passende illustrasjon.
  • Videre skal hver enkelt elev jobbe med illustrasjon i programfaget til ett dikt eleven velger seg fra en av lyrikerne lærer har presentert for klassen.
  • Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, Å uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk.
  • Læringsmål: Lære dikt- og billedanalyse.
  • Sluttprodukt: Muntlig presentasjon til fire hjørner med lyrikk i norskfaget. Muntlig vurdering både i norskfaget og programfaget som går på tolkning av dikt og billedanalyse. Illustrasjon til valgt dikt.