Reklameprosjekt med utgangspunkt i egen elevbedrift

Beskrivelse: 

Elevene skal ta utgangspunkt i sin elevbedrift. Med bakgrunn i teorikapitlet om reklame i læreboka skal de produsere reklamemateriell, henholdsvis en plakat og en brosjyre.

Når reklamemateriellet foreligger, skal de skrive to dokument, en virkemiddelanalyse hvor de analyserer og reflekterer over utarbeidelsen og effekten av materiellet og et markedsstrategidokument.

Fokus for opplegget er kreativ utfoldelse og teoriforankret arbeid innenfor programfaget Kommunikasjon og Service.

Tekstene som produseres skal inngå i kjernedokumentet "Min forretningsplan" som er et tverrfaglig årsprosjekt.

  • Lærer utarbeider et skjema for idemyldring, plakat- og brosjyreeksempler, virkemiddelanalyseoppgave og markedsstrategiplan.
  • Seks norsktimer benyttes til forarbeid, arbeid og etterarbeid (skriving).
  • Differensiering tilpasses den enkelte med justering av innhold i brosjyre og markedsstrategiplanen

Refleksjonen finner sted i skriving av de to dokumentene Virkemiddelanalyse og Markedsstrategiplan.

Underveisvurdering foregår gjennom utarbeidelse av reklamemateriell, og eleveksempler kan diskuteres i plenum eller i mindre grupper. Prosessorientert diskusjon om gode eksempler, mottakerbevissthet og generell utforming av materiellet med henvisning til teori gjennomgått i læreboka.

Elever gir uttrykk for at det er enklere å forstå teori og begrep når de selv får utvikle egne produkter med utgangspunkt i egne elevbedriftidéer