Matematisk frukost/lunsj

Beskrivelse: 

Elevane skal planlegge innkjøp med budsjett, lage til ein frukost/lunsj til 1 eller 2 klasser. Eleven skal og rekne ut næringsinnhold på det dei sjølv et. Etter handel kan dei lage rekneskap.

Ressurser

1. Planlegge frukost med budsjett

2. Lage til frukost

3. Ete og rekne ut næringsinnhald

4. Lage eit rekneskap

Elevane kan vere med å vurdere om budsjettet stemmer med rekneskapet. Elevane kan vere med å vurdere næringsinnhaldet i frukosten/lunsjen.