Funksjonsbeskrivelse av en dreiebenk

Beskrivelse: 

Dette opplegget gjennomføres etter at elevene har gjennomgått krav til dreiebenkens HMS-reglement. Elevene gjennomgår dreiebenkens deler og funksjon på engelsk, før de tar den praktiske gjennomgangen ute i verkstedet.

 Metalldreiebenk

Bildet er hentet hos www.ndla.no

Teoridelen i klasserommet tar ca. en økt. Målet med denne økten er at elevene finner navnet på de forskjellige deler på engelsk, samt lærer dem. Økten avsluttes med en kort It’s learning test hvor elevene skal plassere riktig tall til riktig del på tegning. Elevene jobber individuelt eller i små grupper i løpet av denne økten.

I løpet av neste økt skal elevene velge 3-4 funksjoner ved dreiebenken og beskrive dem på engelsk. Denne delen kan gjennomføres individuelt eller i par, og skal munne ut i en muntlig presentasjon som finner sted på verkstedet ved dreiebenken.