How to make a hammer

Beskrivelse: 

Elevene skal utfra vedlagte tegning og arbeidsplan, lage en hammer i verkstedet.

Involverte maskiner/prosesser: Dreiing i dreiebenk, kapping i kaldsag, boring og gjenging.

Materialer: Stål, kobber og plast.

Under arbeidsprosessen skal elevene ta bilder/video og beskrive arbeidet, maskinen og verktøyet de bruker på engelsk. To og to elever utarbeider sammen en presentasjon enten i photostory eller Impress/powerpoint av arbeidsprosessen.

Oppgave:

Elevene skal utfra vedlagte tegning og arbeidsplan, lage en hammer i verkstedet. (evt. pennhammer, snorlodd o.l.)

Involverte maskiner/prosesser: Dreiing i dreiebenk, kapping i kaldsag, boring og gjenging.

Materialer: Stål, kobber og plast.

Under arbeidsprosessen skal elevene ta bilder/video og beskrive arbeidet, maskinen og verktøyet de bruker, på engelsk. To og to elever utarbeider sammen en presentasjon enten i photostory eller Impress/PowerPoint av arbeidsprosessen.

Forslag til gjennomføring/oppgaver til elevene:

Å dokumenter prosessen som gjøres i verkstedet med bilder, kommentarer, video.

Å finne engelsk ord og utrykk for maskiner og verktøy. Fagspråk.

Forslag til sluttprodukt:

Sluttproduktet er en presentasjon enten ved hjelp av photostory eller PowerPoint, samt muntlig fortelling om arbeidet.

Grunnleggende ferdigheter legges det spesielt vekt på:

  • å skrive
  • å uttrykke seg skriflig
  • å bruke digitale verktøy

Arbeidet med hammeren vurderes i programfaget.

Presentasjonen vurderes i forhold til læringsmålene som er oppgitt.

Fagspråk på engelsk, presentasjon, muntlig språk og mottakerbevissthet.