Måling av strøm, spenning og resistans

Beskrivelse: 

Måling og beregning av strøm, spenning og resistans.

Eleven skal tegne koblingsskjema, koble opp på brett, gjøre målinger og foreta beregninger.

Resultatet skal presenteres.

Følgende utstyr skal brukes:

Batteri

Multimeter

Ledninger

Resistorer

Koblingsbrett

Oppgaven til elevene

  1. Tegn et koblingsskjema der du måler strømmen og spenningen som en resistans får fra et batteri.
  2. Du får oppgitt følgende: U= 4V og R= 3,3Ω, eller U= 3,5V og R= 2,7Ω. Beregn strømmen I i et av alternativene, avhengig av hvilke resistans du bruker.

Koble opp for å måle og la læreren godta koblingen før spenningen tilkobles.

Kommenter hvordan svaret samsvarer med beregningen.

3. Du får oppgitt følgende: Alternativ 1. R= 6,8Ω og I= 0,8A. Alternativ 2. R=5,6Ω og I= 0,9A

Du beregner nødvendig spenning i et av alternativene avhengig av hvilken motstand du bruker. Koble opp for kontrollmåling.

La læreren godta koblingen før du setter på spenningen. Kommenter hvordan svaret samsvarer med beregningen.