Tools in our workplace

Beskrivelse: 

Elevene går rundt på verkstedet / sykesalen / elektrorommet og tar bilder av utstyret de bruker og ulike prosjekter de jobber med. Så lager de en presentasjon i Powerpoint, samt tar med seg rekvisitter, og fremfører og forklarer på engelsk.

Elevene skal lære nye ord fra verksted o.l, de skal kunne snakke sammenhengende og presentere ulike situasjoner, kommunisere og bruke digitale hjelpemidler. Elevene må ha med fotoapparat (noe alle har på mobiltelefonen) og data. Så er det bare å gi dem oppgaven, forklare sluttproduktet og vurderingskriterier og sette i gang! De kan bruke 1 skoletime til å ta bilder og finne nye ord, 2 timer til å lage og bearbeide en presentasjon i grupper og så har man 1-2 timer til presentasjon.

Elevene kan evaluere seg selv i et evalueringsskjema, evt kan gruppene få i oppgave å evaluere hverandres presentasjoner. Eller begge deler! Læreren kan gi individuell karakter eller gruppekarakter.