The Importance of Being Esperanza

Beskrivelse: 

Hispanics in the USA

Reading and Writing: Pupils read some chapters from The House on Mango Street by Sandra Cisneros, do exercises focused on vocabulary and grammar and then write their own texts inspired by the author: A letter to a character from the book and a vignette about their dream house.

Listening Comprehension: Pupils listen to an interview with Sandra Cisneros and answer some questions.

Further Reading: The links provided in the resources. The articles from magazines and President Obama`s speech can give extra information about the current situation of the Hispanics in the USA.

Elevene leser noen kapitler fra en roman.

Elevene lytter og forklarer ord fra sang og forklarer fraser fra intervju med forfatter

Elevene skriver om seg selv (bli inspirert av en videosnutt fra Mexico)

Elevene skriver et uformelt brev til en fiktiv person i romanen

Elevene jobber med ordforråd og grammatikk

(oppgavene er basert på noen kapitler fra romanen)

Elevene får en karakter som inkluderer deres muntlige og skriftlige besvarelser.

Vurderingskriterier:

  • At eleven forstår og kan analysere noen kapitler fra romanen.
  • At eleven har lært om kvinner og deres liv i spansktalende familier.
  • At eleven viser god flyt i sin engelsk i muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • At eleven viser lytteforståelse.