Muntlig presentasjon: Instruksjon på verkstedet

Beskrivelse: 

Elevene skal forberede og gjennomføre en presentasjon om en maskin de har lært seg å bruke på verkstedet. Presentasjonen holdes for norsklærer ute i verkstedet.

Læringsmål:

  • Å planlegge og gjennomføre en presentasjon
  • Å formidle fagkunnskap fra programfaget for en målgruppe

Elevene får en vurdering av sin presentasjon etter at presentasjonen er ferdig.

Foto: Industriskolen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

Lærer gjennomgår viktige sider ved det å holde en instruksjon, og hvordan man må tenke målgruppe når man skal lære bort noe. Deretter skal elevene få øve seg på å forklare en medelev hvordan man bruker et instrument på verkstedet. Etter denne øvelsen, går elevene sammen i par eller de jobber alene og forbereder en instruksjon av et apparat i verkstedet. De tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

- Hva slags maskin/verktøy er dette? Hva brukes den til? Hva kan man lage ved hjelp av maskinen? Hvis dere har lagd noe, kan dere også vise frem dette.

- Hvordan bruker man denne maskinen?

- Hvilke sikkerhetsregler gjelder for bruken, for eksempel verneutstyr?

- Vurderingskriterier gjennomgås i forkant sammen med elevene.

  • Presentasjonen må være godt forberedt, begge må vite hva dere skal si.
  • Bruk av fagbegreper, at dere behersker faguttrykk.
  • Tydelig forklaring (husk at norsklærerne trenger nøye forklaringer).
  • Stemmebruk, kroppsspråk og engasjement.