En reise på verkstedet -presentasjon/demonstrasjon av et arbeidsområde

Beskrivelse: 

Elevene jobber parvis og velger ut et spesifikt arbeidsområde på verkstedet og skal demonstrere og presentere arbeidsprosessen etterpå. Nærmere beskrivelse i den vedlagte fila.

Elevene holder på med et arbeid på verkstedet. De skal etterpå demomstrere og presentere det de har lært. De skal også skrive logg, rapport, artikkel eller reklameannonse.

Både det skriftlige og det muntlige arbeidet vurderes. Kan vurderes i både norsk og programfag.