How to weld! A Basic Explanation of Welding (based on students experience from the workshop)

Beskrivelse: 

Dette bør være en repetisjon av sammenføyningstema fra produksjonsfaget på TIP. Her kan man låne tekstboken som brukes i produksjon ved skolen eller lenken fra NDLA som forklarer sveising på norsk (se lenke).

Gjennomgå tema i engelsk læreverk som brukes i undervisningen eller ta utgangspunkt i kapitelet om sveising som bukes i produksjonsfaget. Det vil være ulike aspekter som vektlegges i ulike bøker, og derfor bør man samarbeide med programfaglærer om innholdet i samtalen og hva som vektlegges av sveisemetoder, apparater etc.

TIP læringsmål:

  • Eleven skal lære at språkferdigheter er grunnleggende for samarbeidsevne og kommunikasjon i produksjonsarbeidet.

Læringsmål fra engelsk:

  • Eleven skal vise at han kan forklare grunnleggende sveising muntlig og føre en (spontan) samtale om emnet.

Det bør være et samarbeid med programfaglærer i sammenføyning. Tema må være gjennomgått og erfart i verksted for å få en relevant opplevelse. Elevene bør kunne faguttrykkene på norsk. Det er en fordel om verkstedet blir brukt til den muntlige vurderingen.

Først gjennomgår man sveisevokabular knyttet til ulike sammenføyningsmetoder: Man kan med fordel bruke youtube-filmene som ligger som ressurser her som oppfriskning av tema og en muntlig modellering.

MMA (Elektrodesveising), TIG, MIG, MAG (evt. skjærebrenning).

En muntlig høring er en ypperlig anledning for formativ vurdering. Man kan f.eks. ta utgangspunkt i kompetansemålene for språklæring:

  • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
  • beskrive og vurdere effekten av ulike språklige uttrykksmåter
  • vurdere og kommentere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk

Forslag til spørsmål som kan starte vurderingssituasjonen:

  • Please, explain the main methods of welding you have tried at the workshop? (MMA, MAG, MIG, or TIG)
  • Can you show me some items you have made? And explain how you made them?
  • What is a joint? I, V or Y? When do you use one or the other?

Denne siden gi ideer til formativ vurdering:

http://www.udir.no/PageFiles/35224/Vurdering_Vg1_Lesing.pdf

Informasjon om vurdering av muntlig som grf finner man her:

http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Ny_vurderingsforskrift_8-10_nett.pdf?epslanguage=no