Tekst: ”Strandblondine” av Bertrand Besigye

Beskrivelse: 

Tekst: ”Strandblondine” av Bertrand Besigye

Tid: 90 min. Innbefatter både felles oppgaver og studiespesifikke.

Tenkeskriving, assosiasjonsskriving, diskusjon.

Laget på bakgrunn av opplegg av Johanne Husum.

VG1

1. DEL. Felles (norsk)

Les teksten høyt. Be elevene legge merke til hvordan personene beskrives, direkte eller indirekte (opplevelsen)

Tenkeskriv i tre minutter om strandblondina. Start (setningene) med ”Jeg får inntrykk av at strandblondina er...”

Teksten er fin som utgangspunkt til diskusjon om verdier og holdninger, og knyttes lett til ulike studieretninger:

2. DEL. Studieretninger

- Design og håndverk;

1. Med utgangspunkt i tankeskrivingen, tegn et kostyme som passer til strandblondina

Lag en faktisk detalj fra kostymet

- Helse- og oppvekstfag;

1. Gå sammen to og to og finn fram til steder i teksten som sier noe om holdninger og hvordan disse kommer til uttrykk

2. Noter minst fem faktorer som påvirker vårt syn på hva som er pent og hva som ikke er det.

3. Kort skriveoppgave: Du har vært vitne til strandblondina på stranda. Skriv en nettkommentar om din egen reaksjon på det som skjedde.

Medier og kommunikasjon;

1. Gå sammen to og to. Velg 10 magasiner (Livsstil og helse, moteblader) med mange bilder, og dokumenter hvilke kvinnetyper som fremstilles i disse. Hvordan fremlegger media hvordan damer skal se ut på stranda?

2. Dere er en redaktør/journalist for et livsstilsmagasin. Hva kan dere gjøre for å påvirke og motvirke slike negative tendenser som de vi så mot strandblondina i novella? Kom med fem forslag til tiltak.

Muntlig tilbakemelding.