Words, actions and doing things

Beskrivelse: 

Klassen deles inn i fire grupper der hver gruppe skal lage en presentasjon på engelsk av henholdsvis automasjon, el-energi, data/elektronikk og sikkerhet/verktøy innen elektrofaget. Elevene kan benytte photo story, power point eller film. En evt. film kan også lastes opp på YouTube. Presentasjonen skal inneholde både bilder, tekst og tale.

Grunnleggende ferdigheter legges det spesielt vekt på, og hvordan blir disse ivaretatt:

- å lese: Elevene leser fagtekster på engelsk på forhånd for å lære seg fagord og uttrykk.

- å skrive: Skrive undertekster på engelsk til photostory/film/pp

- å lytte: Lytte til de andre gruppenes presentasjoner, lyttetekster fra boka

- å uttrykke seg muntlig: Lese inn fagteksten i det digitale mediet

- å bruke digitale verktøy: Bruke photo story, power point eller film. Lære seg de ulike programmene, lese instruksjonene, sette seg inn i evt. retningslinjer på YouTube.

Sluttprodukt:

Arbeidet skal ende opp med en presentasjon i det valgte mediet. Denne presentasjonen skal legges frem for programfaglærer, engelsklærer og klassekameratene.

Forslag til gjennomføring/ oppgaver til elevene:

Foraktivitet:

Engelsk: Lese to-tre relevante fagtekster for å lære faguttrykk og ord på engelsk.

Programfagene: Lære om de forskjellige anleggene og monteringsmetodene, samt HMS i forhold til avfallshåndtering.

Hovedaktivitet:

Programfagene: Ta bilder av montering/installasjon steg for steg.

Engelsk: Jobbe med de ulike programmene (photo story, pp o.l.), laste opp bilder, legge inn tekst/tale.

Sluttprodukt:

Arbeidet skal ende opp med en presentasjon i det valgte mediet. Denne presentasjonen skal legges frem for programfaglærer, engelsklærer og klassekameratene.

Vurdering:

Vurderes etter disse kriteriene:

Innhold, språk (tekst og tale), produktkvalitet (bilde, lyd, disponering), kommunikativ kompetanse – formidlingsevne, faglig utførelse

Kriterier for lav, middels, høy måloppnåelse vil bli diskutert i klassen.