Å jobbe med ungdomsspråk og faguttrykk

Beskrivelse: 

Elevene jobber med språk og faguttrykk på egen hånd, med utgangspunkt i noen konkrete spørsmål fra lærer. Elevene jobber med disse i grupper. Deretter skal elevene dele resultatene sine ved å gå til andre grupper. Lærer styrer denne organiseringen. Dette er et selvinstruerende opplegg, der elevene i størst grad jobber på egen hånd.Hensikten med opplegget, er å få større bevissthet rundt begrepsforståelse både opp mot programfaget og norskfaget/grunnleggende ferdigheter.

Læringsmål:

Elevene skal bli kjent med begreper knyttet opp til språk

Elevene skal bli bevisst egne faguttrykk knyttet opp til programfaget

Elevene skal samarbeide med andre elever og forklare hverandre hva begrepene betyr.

Elevene organiseres i grupper og får utdelt oppgaver. I forkant har temaet språk blitt introdusert for elevene, og lærer har presentert noen fagbegreper som beskriver mangfoldet i norsk språk. Oppgavene:

1. Fagspråk: Lag en liste over minst fem faguttrykk dere bruker i programfagene. Skriv også en forklaring til ordene, slik at en utenforstående skjønner betydningen.

2. Fagspråk: Velg ut et annet fagområde eller yrke (gjerne en av de andre studieretningene på skolen), og skriv ned minst fem faguttrykk med forklaring.

3. Engelske lånord: Vi har mange engelske ord i det norske språket. Dette kalles lånord. Vi har tre valg når det gjelder behandling av disse ordene:

  • beholde ordene som de er (for eksempel å skrive service, skateboard, bacon)
  • vi kan fornorske dem (sørvis, skvåsj, konteiner)
  • eller vi kan finne nye, norske ord, for eksempel rullebrett, snøbrett, skyggelue.

Finn flere eksempler på de tre alternativene over. Hva synes dere om de tre alternativene? Begrunn det dere mener!

4. Slang og kebabnorsk: Lag en liste over slanguttrykk som er vanlig blant ungdom i dag. Er noen av disse ord fra andre språk enn norsk eller engelsk?

5. Skriv ned gode råd for bruk av mobiltelefon.

6. Skriv ned noen misforståelser som kan oppstå under kommunikasjon via sms og chatting.

Elevene vurderes for innsats i timen. Lærer blir enig med elever i forkant av arbeidet om hva som er vurderingskriteriene.