Rommet ditt

Beskrivelse: 

Elevene skal tenke seg at de skal pusse opp sitt eget rom hjemme. Det skal males, legges gulvbelegg/parkett og kjøpes gardiner.

Elevene må gjøre nødvendige mål hjemme og gjøre beregninger på materialer og kostnader. Elevene må sette opp budsjett for dette prosjektet.

Hensikt:

  • Bevisstgjøre elevene på hva de må kunne av matematikk i fremtidig yrke og hverdagsliv.
  • Skape motivasjon for matematikkfaget.
  • Bruke de grunnleggende ferdighetene i matematikk og byggfag.
  • Oppgaven egner seg også godt som samarbeid med for eksempel norsk, engelsk og programfag. Forklaring av ord og uttrykk. Bruk av fagterminologi i alle fag.

Sluttproduktet er en rapport som leveres delvis digitalt og manuelt. Tegninger og skisser leveres manuelt.

Denne oppgaven bør elevene få god tid på. Har god erfaring med at tre uker er passe. Det bør settes av tid til at eleven kan innhente priser på produkter i butikker i området.

Det kan være en fordel å sette en begrensning på hvor mye penger eleven kan bruke på denne oppussingen.

For noen elever kan man med fordel dele denne oppgaven opp i enkle læringsoppdrag som leveres ut ett og ett.

Oppgaven vurderes med karakter i begge fag.