Fortelling om ei arbeidsulykke - Norsk og hms på tip

Beskrivelse: 

Fag:

Norsk og industriell produksjon

Grunnleggende ferdigheter:

I dette undervisningsopplegget skal eleven trene på lesing av novelle og skriving av en fortelling. Sluttproduktet er en fortelling.

Kort presentasjon av undervisningsopplegget:

Programfaget går gjennom temaet HMS i sine timer. I norskfaget skal elevene gjøre førskrivingsoppgaver, lese ei novelle om en arbeidsulykke og skrive en fortelling

Sluttprodukt:

Skriv ei fortelling/novelle om en ulykke på en arbeidsplass. Bruk de ideene du hadde i førskrivingsfasen.

Tillatelse til bruk av bilde er gitt. Bildet er tatt på Norsk oljemuseum i Stavanger.

Forslag til gjennomføring:

Programfag: Elevene får innføring i hms, både ved å lese lærebøkene og gjennom at lærerne underviser i emnet. Norsklæreren kan bidra med lesestrategier.

Norsk: Elevene gjør førskrivingsoppgaver for å komme i gang med skriveprosessen.

Førskriving:

1. Skriv ned alt du kommer på som kan skape farlige situasjoner på den arbeidsplassen du tenker å være på i framtida (f.eks sveise uten sveisebriller, bruke motorsag uten vernebukse osv).

2. Velg deg ut èn farlig situasjon. Beskriv hva du tenker at skjer hvis den farlige situasjonen oppstår.

Dersom man ………………, så ser jeg for meg at ..

Hvem er det som må stå til ansvar for hendelsen/hvem får skylda?

Hva slags konflikter kan oppstå som et resultat av hendelsen?

3. Læreren leser novella «Gutten» av Ingvar Ambjørnsen høyt.

Elevene svarer på følgende spørsmål:

  • Hvordan forholder hovedpersonen seg til sikkerhet?
  • Hva tenker du om det som skjedde med «Gutten»?