Helter

Beskrivelse: 

Velg deg en av disse heltetypene:

  • Den klassiske helten
  • Den litterære helten
  • Hverdagshelten
  • Anithelten

Bruk photostory, moviemaker, power point presentasjon eller film til å presentere heltetypen du har valgt. Begrunn hvorfor personen du har valgt kan kalles en helt. Fortell hvorfor du valgte nettopp denne heltetypen.

Arbeidet med temaet helter vil vurderes opp i mot muntlig karakter i norsk.

  • Oppgaven må ha god struktur
  • Bilde, lyd og tekst må ha god sammenheng og få frem presentasjonen av den valgte heltetypen på en publikumsvennlig måte.
  • Minimum 5 bilder, maksimum 15 bilder (gjelder ikke film)

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese

Ressurser