Seriekobling, enkel formelregning

Beskrivelse: 

Foto: Gro Esekielsen

Elevene skal måle resistanser, og gjennom måleresultatene komme frem til formelen for seriekobling av resistanser.

Oppgaver med seriekobling av resistanser.

Praktisk oppgave. Elevene trenger multimeter, resistanser, koblingsbrett.

Gjennom praktiske målinger komme frem til en enkel formel. R = R1+R2+....

Løse teoretiske oppgaver der de bruker formelen.