Where Shit Happens

Beskrivelse: 

Dette opplegget er basert på et prosjekt der elevene bygde en utedo, men kan knyttes til hvilket som helst produkt. Opplegget kan gjøres helt eller delvis. Elevene vil jobbe med ordinnlæring, muntlig aktivitet både på verksted og i form av presentasjoner og tekst. Grunnleggende ferdigheter som å lese, regne, snakke og skrive blir berørt. Jobber enten individuelt eller i grupper. Det er flere sluttprodukter i dette prosjektet: PowerPoint-presentasjon; muntlig presentasjon; materialsliste; salgsprospekt; brev med materialsbestilling til engelsk/amerikansk materialsleverandør.

Toalett

Foto: Espen Bratlie. NTB/Scanpix. Lisens: CC

1. Ordlæring: Med utgangspunkt i tegningen av utedoen, lager elevene en materialsliste. Sammen søker vi etter ordene som de trenger for å lage listen sin. Fint om man finner fram en arbeidstegning med engelske navn på.

2. Når de har oversikt over materialene, skriver de et brev på epost til en byggevareleverandør i USA eller England. F.eks. Ace Lumber and Building Supplies. Om det er et mindre prosjekt som en utedo kan det være lurt å be om pris på ti stk. Bare husk å ikke bestille!

3. Muntlig forberedelse: Jobbe med verktøynavn; begreper som under, over, send meg osv.

4. For de engelsklærerne som har mulighet for det er det veldig inspirerende for elevene å vite at etter økten med muntlige forberedelser så skal de faktisk bruke dem på verkstedet. Ta elevene med to timer på verksted og jobb med prosjektet, men det er bare engelsk som skal snakkes.

5. Presentere arbeidet: Når prosjektet er ferdig presenterer elevene arbeidsprosessen på Power Point. Bildene har elevene tatt selv underveis i prosessen. Det er viktig at de blir gjort oppmerksom på dette straks de starter på verkstedet/arbeidsplassen.

6. Salgsprospekt: På en A4 side skal eleven ved hjelp av bilder og minimalt med tekst lage en brosjyre for å selge produktet sitt.

Dette er et omfattende prosjekt, men elevene får jobbe med noe konkret som de kjenner fra før. Greit om det skjer andre året siden de da oftere jobber med større prosjekter og har litt mer forståelse av jobben.