Planlegging av menyer

Beskrivelse: 

Oppgaven er en tverrfaglig arbeidsdag i matematikk, norsk og naturfag på programområdet Restaurant – og matfag.

Opplegget er todelt, der første del går ut på å lage en tenkt meny som skal dekke dagens energibehov på ca. 2000 kJ. Andre del går i tillegg ut på å beregne innkjøp av varer til middag ved tre forskjellige tilstelninger.

Dagens gjøremål:

1. 08.00-09.30

Introdusere oppgaven i fagene matematikk og naturfag

2. 09.30-13.00

Jobbe med oppgaven

3. 13.00-1500

Norsk m/rapportskriving

Læringsaktivitetene ligger også som vedlegg i eget worddokument.

Læringsaktivitet 1: Komponere en dagsmeny

Dere skal i dag lage en tenkt meny som skal dekke dagens behov på ca. 2000kJ. Dere skal beregne energi- og næringsinnholdet i dagens meny som er gitt under:

 • Regn ut antall gram proteiner (P), karbohydrater (K) og fett (F) i menyene under.
 • Finn ut om dette dekker dagens energibehov for deg. Lag energioverslag med energiformelen E=17P + 17K + 38F.

Frokost:

2 stk. brødskiver à 20g med gulost à 5g

1 glass lettmelk à 2dl

Lunch:

2 skiver brød à 20g

1 med brunost à 5g

1 med kaviar à 5g

1 glass lettmelk à 2dl

1 kopp te

Middag

Kjøttkaker med stuede erter, poteter og saus (50g pr. kjøttkake*2 + 50g ertestuing og 1dl saus pr. kuvert + 3 poteter på ca. 100g).

Frisk frukt til dessert ca. 100g

Læringsaktivitet 2: Beregning av innkjøp til middagstilstelninger

Klassen deles inn i 3 grupper. Alle tre gruppene skal jobbe med å beregne priser for et gitt antall gjester til 3 forskjellige tilstelninger. Middagen til gruppe 1 skal lages til 100 personer, gruppe 2 lager middag til 20 personer og gruppe 3 lager middag til 30 personer.

Gruppe 1: Dere skal lage lapskaus til en idrettsklubb.

Gruppe 2: Dere skal lage kjøttkaker (50g per stk.), 3 kjøttkaker til hver, og kålstuing.

Gruppe 3: Dere skal lage kalvestek med grønnsaker og is til dessert.

Alle gruppene skal beregne mengde innkjøp.

 • Sett opp innkjøpsliste.
 • Regn ut energiinnholdet i maten.

Du vil bli vurdert etter:

De fem vurderingskriterier

 1. lese
 2. skriftlig
 3. muntlig
 4. regning
 5. ikt/digital

I tillegg vil du bli vurdert i

 • innhold i oppgaven
 • utforming av oppgaven
 • presentasjon av innholdet

i fagene matematikk, naturfag og norsk

Kommentar til lærer: Oppgavene i dette undervisningsopplegget, slik det er delt på NyGivNDLA, tar utgangspunkt i læreplanmål for matematikk. I tillegg har opplegget blitt vurdert i naturfag og norsk ved at elevene har laget en presentasjon som tar inn kompetansemål fra norsk og naturfag.