Tool of the trade

Beskrivelse: 

Eleven viser fram et verktøy elvene trenger i sin framtidige yrkesutøvelse etter prinsippet «show-and-tell».

Lese, lytte: Finne informasjon fra ulike kilder og lære om ulike verktøy og bruken av disse.

Tale: Kunne forklare muntlig på en tydelig og forståelig måte bruken av et verktøy fra eget utdanningsprogram.

Læreren: Trykker opp relevante gloselister og forslag til gode nettressurser, inkludert klassens lærebok.

Eleven: Bestemmer seg for hvilket verktøy de vil presentere, gjerne i samarbeid med faglærer i elektrofag. Eleven sørger selv for at verktøyet som skal presenteres er tilgjengelig på presentasjonsdagen.

Gjennomføring: Første dobbelttime til presentasjon og forberedelse, i tillegg til hjemmearbeid/egentid. Andre dobbelttime brukes til selve framføringen.

Tidsramme: ca 5 minutter per presentasjon (4-7 minutter)

Vurdering: En viss prosessvurdering i løpet av forberedelsestiden, spesielt om oppgaven løses i par eller små grupper. Framføring vurderes slik: Karakter i språk, innhold og framføring. Powerpoint/impress vurderes både på språk og innhold (forside, innhold, viser til kilder etc.)

Elevvurdering/Kameratvurdering etter prinsippet star-wish-star: Læreren peker ut én elev som peker på noe som var bra med framføringen (språk/innhold/framføring), én som forteller noe som bør gjøres bedre neste gang, og avslutter med en tredje elev som forteller om noe som var bra.