Med blanke ark

Beskrivelse: 

Elevene bruker blanke A4-ark som grunnlag for ulike målinger.

Ressurser

Praktisk trening i å måle lengde, høyde og bredde.

Oppgavene kan selvsagt utvides til å omfatte areal og volum.

Dette er en prosessorientert oppgave der det å vinne erfaring er det sentrale