Fagtekst om helsefremmende arbeid

Beskrivelse: 

Tverrfaglig skriveoppgave i norsk og helsefremmende arbeid. De programfaglige temaene er ernæring, kosthold og næringsstoffer.

Elevene skal skrive en individuell oppgave der de velger mellom sjangrene artikkel og essay. Sjangerkrav og tekstoppbygging /struktur gjennomgås i norsktimene. Lærer kan her modellere artikkel eller essay før skrivingen tar til.

Siden elevene skriver artikkel eller essay knyttet til programfaget, er det et krav at de bruker fagterminologi i tekstene. Bevisstgjøring av form, fokus og formål med teksten(-e) (skrivetrekant)

Elevene lager sin egen problemstilling som skal godkjennes av programfaglærer. Problemstillingen er et spørsmål eller en påstand som de skal kunne gi svar på i artikkelen / essayet. (Lærer kan presentere eksempler på gode problemstillinger)

Sluttproduktet (fagartikkelen / fagessayet) blir vurdert med en karakter i faget norsk, og en karakter i programfaget.

Arbeid med programfaglige temaer i lærebok og eventuelt på kvalitetssikrede nettsteder, med fagbegreper.

Formulering av gode problemstillinger.

Skriving av fagtekster

Underveisvurdering, VFL, med utgangspunkt i sjanger, struktur, fagspråk, fagkunnskap, svar på problemstilling.

Vurdering av sluttprodukt i tråd med komptansemålene