Egenvalg av samtidslitteratur

Beskrivelse: 

Mål:

  • Finne fram til samtidslitteratur som omhandler tema elevene selv er interessert i ut fra egen studieretning.
  • Finne fram på biblioteket. Spørre bibliotekar.

Grunnlag for refleksjon, diskusjon og tekstskriving som er knytta til egen studieretning. Kan brukes på alle studieretninger.

Til elevene:

1. Skriv ned tre - fem tema som du mener samtidslitteraturen burde ta opp.

2. Alle leser opp et av temaene de har valgt. Dette kan festes til tavla; f.eks. et felles tankekart eller en ordsky (wordle.net)

3. Elevene tar med lista si til biblioteket og finner fram 2-3 bøker som omhandler temaene de har valgt, både sakprosa og skjønnlitteratur.

4. Alternativer til videre arbeid:

  • Formuler spørsmål som du håper å finne svar på ved å lese bøkene.
  • Velg en bok som du vil lese, enten hele eller utdrag.
  • Lag en presentasjon av hvordan temaet presenteres i boka.

Dette kan være grunnlag for tekstskriving der elevene selv lager sine oppgaver. Kan med fordel brukes som oppvarming til arbeid med særemnet for de på påbygning - elevene lager sine egne tekstoppgaver og utformer spørsmål og tema for det de skal skrive om.