Målestokk restauranten

Beskrivelse: 

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke målestokk i praktisk arbeid
  • løyse praktiske problem som gjeld lengd og areal.
  • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, og vurdere målenøyaktigheit

1. Mål opp restauranten og teikn den i målestokken 1:25.

2. Plasser bord etter gjeldane reglar.

Her kan vi samanlikne teikningane til elevane, vurdere kreativitet og resultatet.