Pottery project

Beskrivelse: 

Tverrfaglig prosjekt. Keramikk og engelsk. Lesetrening av faglige tekster og muntlig presentasjon. Opplegget brukes i engelsk etter at elevene har hatt opplæring i Keramikk (4 uker) og lagte egne produkter. Klassen leser teksten « Before you begin a pottery project» om Hand Building Techniques og lærer faglige ord og uttrykk fra teksten. Elevene lager Power Point Presentasjoner hvor de presenterer en prosessbeskrivelse av sitt eget produkt på engelsk. Elevene framfører presentasjonene sine foran klassen (4-5 min) og både lytter til hverandre og stiller spørsmål.

Oppgaven differensierer godt. Mulighet til å lære faguttrykk og forberede presentasjon ut fra egen forutsetning.

Design og håndverk

 • bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
 • beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Engelsk

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg muntlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng
 • velge og bruke egnede talestrategier tilpasset formål og situasjon
 • bruke et bredt utvalg digitale hjelpemidler på en selvstendig måte

Elevenes sluttkompetanse

 • Å kunne finne informasjon eller opplysninger som er utrykt i teksten.
 • Å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten og samtidig å reflektere over dem.
 • Å snakke sammenhengende om et tema i eget programfag.
 • Å lage Power Point presentasjon.
 • Sosiale ferdigheter

Underveisvurdering:

Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål før, etter og under framføring gjennom samtaler med elever.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering:

 1. Hva har jeg lært?
 2. Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider?
 3. I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
 4. Hva kan jeg gjøre til bli enda bedre?