Cancer

Beskrivelse: 

Lisens: CC-by-sa, Foto: Norsk Helseinformatikk

 • Elevene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om "Cancer".
 • Elevene jobber i grupper på 3 elever, men hver elev er ansvarlig for sin del og får individuell karakter.

Spesifikke læringsmål for prosjektet:

 • lære å bearbeide kilder på en forsvarlig måte
 • ta gode notater
 • lage gode, skriftlige sammendrag av kildestoff
 • oppgi kilder på en riktig måte
 • lære seg et vokabular for å snakke om "cancer" på engelsk
 • kunne svare på spørsmålene som er gitt på engelsk ut i fra kildene som de har tatt notater av

1. Homework

Elevene får først utskrift av sin del av kildematerialet med beskjed om å ta notater fra kildene og lage en ordliste over fagtermer og vanskelige ord (fra Medical News Today).

2. Work in class

Work in groups of three students:

Student A answers questions 1, 2, 3

Student B answers questions 4, 5, 6

Student C answers questions 7, 8

Questions:

 1. What Is Cancer?
 2. How does cancer spread?
 3. What Causes Cancer?
 4. What are the symptoms of cancer?
 5. How is cancer classified?
 6. How is cancer diagnosed and staged?
 7. How is cancer treated?
 8. How can cancer be prevented?


3. Teaching each other

Students share their parts and teach the other two the knowledge and answers they have gained through this project.

a. Present your material to the other 2 students

b. Give them some time to study the material

c .Give them a test to check that they have learnt the material