Formelle tekster på yrkesfag

Beskrivelse: 

Grunnleggende ferdigheter (eksempler):

  • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kokk- og servitørfag innebærer å arbeide med rapporter, loggføring og presentasjoner, utarbeide tilbud, menyer og drikkevarekar.
  • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i elektrofag innebærer å forholde seg til kunder, kolleger og fagfolk fra andre fagområder. Diskusjoner om sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning, brukeropplæring og dokumentasjon av arbeidet som er blitt utført, er eksempler på arbeidssituasjoner som krever gode språklige ferdigheter.

FYR- opplegg i norsk på yrkesfag: Formelle tekster

laget av Erland Sunde og Stein Olaf Nordli-Henriksen

Sentrale læreplanmål:

  • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster
  • mestre ulike skriverroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv
  • skrive fagtekster knyttet til eget utdanningsprogram

Ressurser