Extreme building - USA

Beskrivelse: 

Innøvelse av gloser og faguttrykk for å kunne bruke disse i presentasjon av arbeid utført i verksted. Relaterer språklæringen til yrkesfag.

By H. Raab (User:Vesta) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.0-at (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/at/deed.en)], via Wikimedia Commons

Læringsmål:

 • Kunne trekke ut informasjon om byggeskikker og materialvalg fra en tekst
 • Kunne trekke ut informasjon om samfunn, byggeskikker, material bruk og HMS fra en dokumentar
 • Kunne bruke engelske ord på hus
 • Kunne fortelle om hvilket verksted man har vært på
 • Kunne fortelle om hva man har laget på verkstedet
 • Kunne fortelle om hvilke materialer som er brukt
 • Kunne fortelle hvilke fremgangsmåter som er brukt
 • Kunne fortelle om hvilke verktøy som er brukt
 • Kunne fortelle om hvilke HMS tiltak som er viktige i den arbeidshallen og oppgaven som er utført

Forberedelse:

 • Finne film som passer til å illustrere tema
 • Kopiere opp hustegning til å skrive på gloser
 • Lese gjennom tekster og oppgaver

Plan

 • Begynne med film del 1
 • Diskutere hva som har kommet fram av områder i USA, tema, bygningsmaterialer, HMS osv
 • Lese teksten «A place to call home»*, gjøre oppgaver til teksten
 • Skrive gloser på huset
 • Se film del 2
 • Diskutere løsninger fra filmen
 • Liten test på husord
 • Introdusere carpentry tools og jobbe med dem
 • Introdusere oppgaven til muntlig presentasjon (ligger under ressurser)
 • Jobbe en til to uker med oppgaven på skolen
 • Framføring

*Tracks 1 Bygg- og anleggsteknikk, av Anvik, Burgess, Hanevik, og Bowles Sørhus. © J. W. Cappelens Forlag AS, Oslo. 2006.

Underveisvurdering: gloseprøve, diskusjon rundt temaet.

Sluttvurdering: muntlig presentasjon med karakter.