Bokomslag: Illustrasjon av romaner

Beskrivelse: 

Elevene har jobbet med en roman eller et annet litterært verk og har fått i oppgave å lage et bokomslag som illustrerer innholdet i boka. I forkant har romanen vært diskutert og gjennomgått, og elevene har fått en innføring i romananalyse og fagbegreper knyttet til det. I programfagstimene har elevene jobbet med bildeanalyse og bildeteori, med utgangspunkt i semiologisk analyse (Roland Barthes). Elevene skal utarbeide et bokomslag som illustrerer innholdet i boka, og dette skal presenteres i et foredrag. Foredraget blir vurdert.

Elevene har lest en roman og jobbet grundig med innholdet i denne. De har fått en innføring i fagbegreper knyttet opp til romananalyse (dramaturgi, miljø- og karakterbeskrivelse, synsvinkel, tematikk, etc.). Elevene har i sine programfagstimer jobbet med semiologisk analyse av bilder, med fokus på bildekomposisjon. Elevene jobber i grupper på to for å utarbeide et bokomslag med en illustrasjon som skal være en tolkning av romanen. De velger selv om de vil jobbe digitalt eller manuelt. I presentasjonen, som skal vare i 10-15 minutter, skal elevene presentere bokomslaget. De må svare på tre spørsmål:

- Hva er illustrert?

- Hvordan har de tolket romanen? Her må elevene bruke fagbegreper fra norskfaget.

- Hvordan kommer deres tolkning til uttrykk i bokomslaget? Her må elevene bruke kunnskap fra programfaget (komposisjonsprinsipper)

I etterkant av presentasjonen, skal elevene vurdere sitt eget arbeid.

Lærer og elever lager vurderingskriterier sammen i forkant av presentasjonen. Det er viktig at elevene forstår at det ikke produktet i seg selv som vurderes, men hvordan de tolker romanen i presentasjonen og at bokomslaget illusterer denne tolkningen. Elevene skriver en egenvurdering i etterkant av arbeidet.