Lage innhegning for husdyr

Beskrivelse: 

Planlegge og bygge en innhegning for mindre husdyr, som kaniner, høns, lam o.l.

Foto: Rolf Liebich. Lisens: CC-by-sa.

Oppgaven er relativt åpen, men det er gitt betingelser/rammer for materialer og hvordan det kan løses. Det skal først lages et par skisser over alternative løsninger, hvor elevene får gjøre erfaringer med at arealet kan variere innenfor en gitt omkrets.

I neste omgang er det også økonomi i dette. Materialer må kjøpes inn, et visst bevisst valg av materialer må gjøres, skal de være i tre, impregnert eller ikke, hva slags materiale og hvor mye, avhengig hva slag dyr som skal gjerdes inne. Om nødvendig kan jo arealet økes.

Det ligger også i opplegget at elevene kan/bør utforske materialvalg, leverandører, pristilbud og søke råd om hvor mye arbeidstid dette vil kreve. Det kan også legges inn fortjeneste i kjøp av materialer.

Sluttproduktet : Et skriftlig tilbud på ferdigstilt arbeid

Ressurser

Elevene får øvelse i å beregne/planlegge og utnytte materialer og arealer.

  1. Lage skisser og beregne og maksimere arealer.
  2. Omregne til en gitt målestokk, her 1:100.
  3. Beregne materialbruk ut fra skisser, velge fornuftig materiale og mengde.
  4. Orientere seg i leverandørmarkedet, både via annoseringer og på internett.
  5. Kalkulere og utarbeidet kostnadsoverslag, gjerne med medgått arbeidstid for jobben
  6. Gi et skriftlig tilbud på denne jobben utfra den løsningen du anbefaler kunden.

Individuell vurdering som går på hvert enkelt læreplanmål,og i hvor stor grad grad eleven dokumenterer faglige og matematiske ferdigheter i arbeidet.

Oppgaven kan egne seg som grunnlag for en muntlig framføring, med visning av planløsning, fremgangsmåter og kalkylegrunnlag.