Se og skriv - i alle programområder!

Beskrivelse: 

Elevene bruker bilder med tilhørende begreper fra sitt programområde til å skrive en historie. Her er det brukt byggeteknikk.

Ressurser

Artig og detaljert opplegg finner du i den vedlagte fila.

-Vurdert første gang uten litterære virkemidler.

-Vurdert andre gang med litterære virkemidler, med ny tilbakemelding og karakter.'

- Norsklærer vurderer begge tekstene. Programfaglærer vurderer første tekst og sjekker at begrepene er brukt på riktig måte.