Artikkeloppgave om livsstilssykdom

Beskrivelse: 

Av Synne Granshagen og Stine Maria Ändresen

FYR-undervisningsopplegg

Tema: sakprosa

Sjanger: Artikkel

Samarbeid med Helse og oppvekst.

Tidsramme: 4 norsktimer

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i helse- og oppvekstfag inneber å kommunisere med andre menneske. Evna til kommunikasjon er avgjerande i møte med menneske i ulike livssituasjonar.