Tverrfaglig fremføring - Norsk og Bygg- og anleggsteknikk

Beskrivelse: 

Muntlig presentasjon - prosjekt til fordypning

Skriftlige ferdigheter:

Elevene skal hver uke skrive logg fra verksted.

Muntlige ferdigheter:

Elevene skal holde presentasjon og diskutere arbeidsmetoder og HMS med hverandre og programfaglærer.

1. Programfaglærer og norsklærer gjennomgår hva en logg er, hensikten med å skrive logg og oppsett.

2. På verksted forklarer programfaglærer hva elevene skal gjøre fremover - de skal bygge en badestamp.

 

Fotograf: Nils Bjåland, VG, NTB/Scanpix. CC-by-nc-sa

 

3. Underveis får elevene innføring i HMS, verktøy og utstyr. Programfaglærer forklarer hele tiden viktigheten av å kunne slike faguttrykk og gir elevene tid til å notere ned stikkord underveis. Stikkordene blir utgangspunkt for ukentlig loggskrivng i norsktimene.

4. I tillegg skal elevene dokumentere arbeidet de gjør ved hjelp av bilder og eventuelt film som skal være en del av muntlig fremføring.

5.Norsklærer og elever blir enige om kriterier for muntlig presentasjon for norskfaget, og programfaglærer gir elevene sine kriterier. En mal for presentajonen utformes, som elevene valgfritt kan bruke. Se vedlegg.

6. Muntlig presentasjon - varighet ca 8 minutt.

Det er selvfølgelig mulig å overføre dette opplegget til annet arbeid elevene gjør på verksted.

Framførng: Karakter i norsk muntlig og programfag. Se kriterier i vedlegg.