Blodspor BAKIR AHMETHODZIC

Beskrivelse: 

Mål:

  • Lesing av novelle
  • Bevisstgjøring omkring flyktingebarn fra krigsrammede områder

1. E: Skriv ned 3 ord som du assosierer med "blodspor"/"Blodspor".

2. L: Lag et tankekart på tavla basert på ordene til elevene. Diskuter hva dere tror novella handler om.

3. L: Les novella høyt fram til ..."men denne gangen blir han kasta ned på bakken." Stopp å lese.

4. E: Hva tror du kommer til å skje? Skriv ned stikkord. 5-10 min.

5. E: Gå i grupper på 4 og fortell de andre hva du tror om slutten.

6. L: Leser slutten på novella.

7. E: Kort oppsummering av tankene dere gjorde dere i grupper.

8. E: Grupper på 3-4: Hvilke utfordringer kan knyttes til arbeid med barn som har opplevd krig? Velg ut to spesifikke utfordringer og sett opp en liste med forslag til tiltak.

Novella legger et grunnlag for diskusjon om hvordan krig påvirker barn, og hva man kan gjøre i arbeid med oppfølging av barn som har opplevelser fra krig.