Beregne volum og pris på trelast

Beskrivelse: 

Åpen oppgave med utgangspunkt i Kaplabrikker.

Limtrebru under bygging. Foto: Lars Mæhlum. Lisens: CC by-sa. Kilde: snl.no

Utstyr:

Begynn med 9 kaplabrikker. Brikkene er en modell for limtredragere i målestokk 1/100

  • Beregn antall kubikk trelast
  • Trelasten koster 9800,- kr per m3 uten MVA. Hva blir prisen uten MVA?
  • MVA er 25 %. Hva blir prisen med MVA?

Finnes det så store dimensjoner?