Reklamekampanje

Beskrivelse: 

Programfaglærere og norsk- og engelsklærere samarbeider om et reklameprosjekt for elever på medier og kommunikasjon. Etter en grundig gjennomgang av markedskommunikasjon i programfagtimene, skal elevene utarbeide en reklamekampanje for et fiktivt produkt. Elevene skal utarbeide en fremdriftsplan, en markedsplan, en spørreundersøkelse, "finne opp" et produkt, lage reklamekampanjen og deretter presentere produktet og kampanjen. Elevene jobber med dette både i programfagtimene og fellesfagstimene. Målet for arbeidet er å få større faglig kompetanse i markedskommunikasjon i programfaget, men også å utvikle de skriftlige ferdighetene gjennom dokumentasjon av arbeidet, samt språkkunnskap i engelsk og fagkunnskap om sammensatte tekster i norskfaget.

Prosjektet krever en grundig gjennomgang av markedskommunikasjon i programfagtimene. Deretter trenger elevene noe tid til å idémyldre i grupper for å få en god idé til produkt som de skal reklamere for. Elevene må komme raskt i gang med en fremdriftsplan og få oversikt over hva som skal gjøres. Gruppen, som bør bestå av fire elever, velger seg en leder som holder oversikt over gruppas arbeidsoppgaver og delegerer arbeidet. Etter å ha utarbeidet en fremdriftsplan (innholdet i denne er beskrevet i vedlegget), skal elevene utføre en spørreundersøkelse blant folk for å komme frem til de egenskapene som produktet deres skal ha. Undersøkelsen skal kartlegge folks behov. Når resultatet er registrert, må gruppa sammen utvikle produktets egenskaper og utseende. Dette skal dokumenteres i en markedsplan (se vedlegg). Produktet skal være beregnet på målgruppa 15-35 år, men gruppa kan velge å spisse målgruppa ytterligere. Gruppa må også vurdere når på året produktet skal lanseres. Til slutt skal gruppa utarbeide en kampanje for produktet sitt. De må lage logo, slagord, avgjøre fargebruk og layout. Kampanjen presenteres for resten av klassen og lærerne som er involverte i prosjektet. Selve presentasjonen kan gjerne presenteres på engelsk, slik at engelsklæreren kan vurdere den muntlige presentasjonen.

Den endelige vurderingen baserer seg på følgende:

- mappe (undersøkelse, fremdriftsplan, markedsplan, skisser)

- produkt

- samarbeidsevner og overholdelse av fristen

- muntlig presentasjon