You CAN tell a book by its cover!

Beskrivelse: 

Eleven skal designe et bokomslag og skrive første avsnitt til denne fiktive boka.

Fra http://www.scanpix.no / http://ndla.no/en/node/67108

STEP 1: Design a book cover on your computer. You should include a title for your book, a fictitious (fiktiv) author, the name of the publisher (you can make one up) and of course some cover art. REMEMBER: This is English class, not media, so don’t fuss too much!

Upload a .jpg image of the book cover.

STEP 2: Write the opening paragraph of the book you have just made. Be creative!

Alternativ 1:

Be elevene å utvide det avsnittet de skriver til en novelle som vurderes med karakter.

Alternativ 2:

Elevene skriver først et avsnitt til sitt eget omslag, så bytter de og skriver et avsnitt til det nye omslaget. Hvert omslag får da to "historier" skrevet av to elever. Så kan de lese opp det de har skrevet og kommentere forskjeller/likheter osv.