Faglig vaffelkos

Beskrivelse: 

Dette er et tverfaglig opplegg mellom matematikk og HO. Elevene skal tilberede et lite måltid for en bestemt målgruppe og vurdere den helsemessige betydningen av måltidet for målgruppen. Før måltidet kan tilberedes må elevene regne på hvor mye røre de må lage og hvor mange vafler de må steike. De skal også planlegge og gjennomføre innkjøp og sette opp regnskap for utgiftene.

Foto: Magnar Kirkenes, VG, NTB Scanpix. Lisens; CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Matematikklæreren bør lage ulike regneoppgaver med en grunnoppskrift som utgangspunkt. Programfaglærere lager en oppgave hvor eleven vurderer måltidets betydning både ernæringsmessig og sosialt.

Vaflene lages og spises på skolen. Måltidets betydning besvares som en hjemmeoppgave.

Oppgaven kan vurderes med karakter eller godkjent/ikke godkjent.