Terningkast 6

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, matematikk, engelsk, dokumentasjon og kvalitet og tekniske tjenester.

Grunnleggende ferdigheter:

Elevene skal kunne:

- Skrive arbeidsbeskrivelse på norsk og engelsk.

- Skrive arbeidsrapport.

- Produsere komponenter etter en arbeidstegning.

- Velge materialer og verktøy i henhold til arbeidsoppdraget.

- Regne med formlikhet og målestokk ut fra arbeidstegninger.

- Bruke riktige måleenheter og måleredsskaper.

- Regne ut overflate, volum og tetthet.

Ressurser

Hver elev skal produsere en aluminiumsterning fra en arbeidstegning. Eleven skal finne egnet materialtype, regne ut hvor mye material som trengs, hvilken tykkelse materialet skal ha, samt kutte materialet og sveise det sammen. De må også i arbeidsprosessen regne ut strømstyrke, gassmengde under sveising og trådtykkelse. Når de har sveiset, skal elevene regne ut vekt på hver side av terningen for å få likevekt.

Før selve produksjonen skal gruppene i fellesskap skrive arbeidsbeskrivelse i norskfaget, og gjøre enkelte utregninger i matematikkfaget. Etter perioden skal hver elev oversette arbeidsbeskrivelsen til engelsk og skrive en arbeidsrapport i norsk.

Produktene stilles i glassmonter i kantina. Hver gruppe lager sin plakat og presenterer arbeidet med bilder og stikkord.

I norsk vurderes arbeidsbeskrivelsen og rapporten.