Å regne ut virkelig areal ut i fra arbeidstegning

Beskrivelse: 

Bruke målestokk til beregninger

Framstille arbeidstegninger

Regne med forhold

Ressurser

Elevene jobber to og to.

De trenger linjal.

Denne oppgaven skal hjelpe elevene til å forstå sammenhengen mellom arealet av arbeidstegningen og det virkelige arealet.