Enkel retorikk til muntlig fremføring

Beskrivelse: 

Elevene skal lære seg retoriske grunnregler til bruk når de forbereder og gjennomfører muntlige fremlegg som foredrag og tale. Læringsmål: Elevene skal lære seg å snakke fritt, ikke lese opp. De skal også lære seg å ta i bruk det de har lært, ikke gjenfortelle.

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese

  • Lærer underviser i retoriske grunnregler og sjangrene tale og foredrag
  • Deretter gjennomgår lærer oppgaven som gir både en muntlig og en skriftlig karakter
  • Oppgaven starter med uformell skriving som forberedelse til tale eller foredrag og sluttproduktet blir både en formell tekst og en muntlig fremføring, det vil si at elevene får både muntlig og skriftlig karakter på sluttresultatet.