Porsjonsberegne og kostnadsberegne måltider

Beskrivelse: 

Elevene skal porsjonsberegne og kostnadsberegne måltider. Det skal beregnes for et enkelt måltid og for en hel klasse (15 stk.)

Hver enkelt kjøkkengruppe skal planlegge fire menyer, en som skal lages til hele klassen. Menyen skal bestå av en toretters middag og et bakverk.

Dere skal levere inn følgende til lærer:

 • Forslag til meny for:
 1. Eldre ektepar
 2. Småbarnsfamilie
 3. 4 hybelboerer som skal lage søndagsmiddag sammen
 4. Hele klassen
 • Begrunnelse for valg. Hvorfor har dere valgt det dere har gjort?
 • Kostnadsoverslag for en meny. NB! Skal ikke overstige 200 kroner for 4 stykker.
 • Næringsmessig begrunnelse for menyen. Hvorfor bør man spise dette?
 • Næringsberegning av menyen – på mat på data.
 • Arbeidsplan. Hvem gjør hva og når?
 • Innkjøpsliste – NB! Dere skal lage mat til hele klassen.

I samråd med lærer velger dere hvilken meny dere skal jobbe videre med og servere til klassen.

Vurderingskriterier programfag:

Mål:

Karakter 1

Karakter 2

Karakter 3 - 4

Karakter 5 -6

Planlegge måltidet

Ikke levert handleliste

Mangler en del på listen

Fått med seg det meste på listen

Fått med seg alt på listen

Skriftlig materiale er ryddig og oversiktlig

Skriftlig materiale er veldig rotete

Skriftlig materiale er noe rotet

Skriftlig materiale har noen mangler

Skriftlig materiale er ryddig og oversiktlig

Levere inn skriftlig materiale i tide

Ikke levert i tide

Levert for seint

Levert noe seint

Levere det skriftlige materiale inn i rett tid

Levert inn 3 menyer

Ikke levert

Levert for seint

Levert noe seint

Levert i tide

Begrunne maten du har valgt ut fra oppgaveteksten

Ingen Begrunnelse

Mangelfull begrunnelse

Begrunnelse har noen mangler

Kunne begrunne sine valg godt og reflektere over valgene

Forklare næringsinnhold, med Mat på Data

Ingen forklaring

Mangelfull forklaring

Forklaringen har noen mangler

Kunne forklare gjennom eksempel, næringsinnholdet i maten

Kostnadsberegning

Ikke levert kostnads - beregning

Mangelfull kostnads -beregning

Noen mangler på kostnads - beregning

Nøyaktig og grundig kostnads - beregning

Arbeidsplan

Ikke levert arbeidsplan

Mangelfull arbeidsplan

Noen mangler på arbeidsplan

Arbeidsplan inneholder klokkeslett

Lage måltidene

Jobber urasjonelt, uhygienisk og rotete

Noe urasjonelt, uhygienisk og rotete

Gjennomfører matlagingen greit, men med noen mangler

Lager måltidene rasjonelt, hygienisk og ryddig

Presentasjon, servering

Meget kritikkverdig presentasjon

Dårlig presentasjon

Noe mangelfull presentasjon

Fin presentasjon og fine omgivelser

Samarbeid

Ikke noe samarbeid

Dårlig samarbeid på gruppa

Noe mangelfull samarbeid

Svært godt samarbeid på gruppa

Opprydding

Meget dårlig opprydding

Dårlig opprydding

Grei opprydding

Svært god opprydding

Vurderingskriterier matematikk:

Karakter 2

Karakter 3 - 4

Karakter 5 -6

Kan foreta enkle volum og vektmålinger

Kan foreta volum og vektmålinger på en nøyaktig og god måte

Kan selv vurdere hvilke målinger som må gjennomføres for å løse den praktiske oppgaven og foreta nøyaktige målinger

Kan regne om mellom målenheter

Kan bruke varierte målenheter i praktiske oppgaver

Kan drøfte målenøyaktighet og bruke varierte målenheter i praktiske oppgaver

Kan beskrive fremgangsmåte og vise noe utregning

Kan beskrive og forklare fremgangsmåten og vise nødvendige utregninger. Kan vurdere om svarene er noenlunde rimelig

Kan beskrive og forklare fremgangsmåte på en god og oversiktelig måte og vurdere måleredskaper, fremgangsmåte og nøyaktighet

Oppgaven leveres inn skriftlig og vurderes i programfag, matematikk og norsk