Electric circuit

Beskrivelse: 

Beskrivelse av oppgaven «Electric circuit»:

Elevene jobber først individuelt med relevante faguttrykk før oppgaven gjennomgås i fellesskap. Elevene må bruke engelskspråklige ordbøker for å finne den engelske definisjonen på ordene. Deretter har vi en felles lytteøvelse, hvor vi ser et videoklipp på BBC om forskjellen på seriekrets og parallellkrets. Etter å ha sett videoen beskriver elevene først relevante elektriske verktøy som nevnes i videoen og som de ofte bruker i elektrofaget. Til slutt svarer de på spørsmål til det som fremkom i videoen. Dernest jobber elevene i par med et vedlegg over lyspærer for å finne ut hvilke som vil lyse eller ikke ut fra hvordan de er koblet på bildene. Etterpå skriver elevene en instruks på engelsk om hvordan få en lyspære til å lyse. De gjør også en muntlig oppgave i par tilknyttet et bilde hvor de skal finne 15 potensielle farlige situasjoner i henhold til elektrisitet. Avslutningsvis blir de bedt om å krysse av egenevalueringsskjemaet om de ulike oppgavene de har jobbet med.

.