What Stuff When and Where?

Beskrivelse: 
Snekker skifter tak Elevene skal beskrive hvilke materialer som brukes i en spesifikk produksjon og hvilke alternativer som finnes. Dette gjøres gjennom bilder og tekst. De kan jobbe med f.eks. tak, vegg eller gulv og fundamentering. Ordlæring, muntlig og skriftlig fremmstilling. PowerPoint med notater i notatfeltet.

Foto: Øystein Søbye

Ressurser

Elevene jobber i grupper med tre til fem i hver gruppe. Gruppe 1: Tak; gruppe 2: vegg; gruppe 3: gulv og gruppe 4 grunnarbeid. Antall grupper avhenger av klassestørrelsen. Elevene presenterer individuelt.

Det er viktig at programfag- og fellesfaglærer samarbeider i dette opplegget. De vil begge kunne gi karakter på presentasjonen, noe som vil inspirere elevene.