Tools in the Workshop

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en skisse av verkstedet der de har mye av den praktiske undervisningen sin. Dette gjør de i verkstedet i engelsktimene eller i programfagtimene. De skal gjøre det så detaljert som mulig ut fra sitt mestringsnivå, få med navn på verktøy, sager og utstyr som er plassert der. Når det er gjort, skal alt de har tegnet inn oversettes til engelsk. Da har de kanskje behov for å gå tilbake i klasserommet for å jobbe med PC eller andre hjelpemidler. Hele arbeidet kan gjerne gjøres med både engelsklærer og programfaglærer til stede.

  • Elevene må ha utstyr for å kunne lage en skisse av verkstedet (blyant, viskelær, linjal, PC)
  • De svakeste elevene gjør ikke skissen så detaljert, nøyer seg med det viktigste.
  • De sterkeste elevene kan gjøre det mer detaljert og noen vil også bruke PC til å tegne med.