Children`s wellbeing, en storyline

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget er et tverrfaglig opplegg mellom programfaget prosjekt til fordypning og engelsk. Metoden som er brukt i opplegget kalles storyline (se link i ressurser). Elevene definerer et tenkt barn de har ansvar for i en barnehage og følger dette barnet i ulike situasjoner. Storylinen er delt inn i fire deler som alle munner ut i et produkt. I arbeidet med den enkelte storylinedelen kan det være aktuelt å legge inn relevante praktiske oppgaver utenfor klasserommet. Storylinen har ett tema, men flere kompetansemål både i engelsk og prosjekt til fordypning.

Læringsmål og produkter finnes i filen "Children`s wellbeing" under "Ressurser".

Se filen "Children`s wellbeing" under ressurser

Lærer vurderer selv utifra elevgruppa hvilke produkter det er hensiktsmessig å vurdere med karakter og hvilke produkter kan vurderes med godkjent/ikke godkjent. Opplegget er prøvd ut for elever i mindre grupper med lav måloppnåelse og hvor karakter ikke blir brukt.