Å automatisere, positivt eller negativt? Skriv en artikkel.

Beskrivelse: 

Fagområde:

Norsk og automasjon (elektrofag vg2)

De grunnleggende ferdighetene:

Eleven skal trene på skriving av fagtekst. Å finne gode kilder og å bruke dem på en god måte, er også et mål i dette undervisningsopplegget.

Presentasjon:

I norskfaget jobbes det med artikkelskriving og kildebruk. Opplegget krever kunnskap fra programfaget automasjon.

Sluttprodukt:

Skriv en artikkel der du drøfter fordeler og ulemper ved at arbeidsoppgaver automatiseres. Avslutt med din egen vurdering av saken.

Foto tatt på Norsk oljemuseum i Stavanger. Tillatelse til publisering gitt.

Forslag til gjennomføring:

I norskfaget undervises det i hvordan man skal skrive en artikkel og elevene får se et eksempel. Læreren presenterer eksempler på gode kilder. Elevene har idemyldring rundt oppgaven gruppevis. Elevene skriver videre på egen hånd. Etter å ha jobba med teksten ei økt, gjennomfører elevene responsarbeid på hverandres tekster. Elevene redigerer og fullfører arbeidet med teksten.

Forslag til vurderingskriterier:

Faglig innhold

  • Relevant innhold
  • Forklare fagord/vanskelige ord

Argumentasjon

  • Objektiv
  • Tydelig åpen argumentasjon

Kildebruk

  • Riktig bruk (at du hele tida viser hvor du har hentet fakta/utsagn fra, oppsett)
  • Sikre kilder

Minimum 600 ord