Terning

Beskrivelse: 

Du skal lage en TERNING lik den på bildet.

Du skal bruke arbeidstegning og lage den i programfagene: produksjon, tekniske tjenester og dokumentasjon.

Da bruker du også matematiske ferdigheter, og her er oppgaver i forhold til læreplanmål i matematikk. Du blir vurdert etter hvilke oppgaver du løser og metodene du bruker - i tillegg til at du skal vurdere deg selv.

Til slutt får du er en samlet vurdering av alle kompetansemålene.

Foto: Marianne Wiborg (C)

Undervisningsopplegget består av 10 oppgaver som ligger vedlagt i et eget worddokument under ressurser.

Oppgaven vurderes ut fra generelle og faglige kjennetegn på måloppnåelse i matematikk. Disse kriteriene er gitt i en tabell på slutten av dokumentet med læringsressursene. I tillegg følger det med et refleksjonsnotat som kan være utgangspunkt for samtale mellom lærer og elev om gjennomføringen av oppgaven.